HACCP oplossing en meer!
JE HACCP COMPLEET DIGITAAL!

POC-controlebureau:

De NVWA heeft onze aanvraag in behandeling om POC( Privaat Orgaan Controlesysteem) controlebureau te worden. Iets wat al lang in de pen zat maar nu echt is aangevraagd. We hebben heel de controle geheel digitaal. Van je complete registratie in Hygiënecode Online. En je complete temperatuurcontrole 24/7. Je ongedierte bestrijding 24/7 en het complete digitale audit programma wat laat zien of u voldoet aan alle eisen.


Voordelen voor u als  POC-locaties

Aangemerkt worden als POC-locatie heeft de volgende voordelen:

  • U krijgt een keurmerk van ons. Daarmee toont u aan dat u aan de wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid voldoet.
  • U valt onder aangepast NVWA-toezicht.
  • U krijgt het stempel ‘voldoet’ als NVWA inspectieresultaten openbaar maken. Voorwaarde is dat u valt onder bepaalde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling volgens de Kamer van Koophandel) genoemd in de Gezondheidswet.

Voorwaarden om een POC-locatie te worden

U kunt aangemerkt worden als POC-locatie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode; u heeft geen eigen HACCP-plan of een zelfbedachte aanvulling daarop. En werkt digitaal met Hygiënecode Online.
  • U heeft geen EG-erkenning; voor erkende bedrijven geldt een ander soort toezicht.
  • U levert meer dan 50 procent rechtstreeks aan de consument.

NVWA - Nieuwsberichten

https://www.nvwa.nl/

Nieuwsberichten op NVWA

Afrikaanse Varkenspest in Letland, 2e R&O vervoermiddelen verplicht

2020-07-2115:19

In verband met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Letland onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkeren of komen uit Letland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze 2e R&O gold reeds voor de EU-risicolanden Roemenië, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije, Griekenland en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.

Extra controles dierenwelzijn, voedselveiligheid en coronaregels tijdens Offerfeest

2020-07-2112:07

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de Veiligheidsregio’s houden tijdens het Offerfeest extra controles om er op toe te zien dat bedrijven en consumenten zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en regels en voorschriften om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Specifiek interventiebeleid exotische muggen

2020-07-1710:35

De NVWA heeft een specifiek interventiebeleid opgesteld om vestiging en verspreiding van invasieve exotische muggen zoals de Aziatische tijgermug tegen te gaan. Dit specifiek interventiebeleid (spec) is een vastlegging van de bestaande praktijk en geldt vanaf 1 augustus 2020. In een spec staan de maatregelen genoemd die de NVWA toepast indien zij overtredingen van wet- en regelgeving constateert. Het interventiebeleid exotische muggen beschrijft de gevolgen van overtredingen van het Warenwetbesluit Lucky Bamboo en van artikel 47a van de Wet publieke gezondheid. De bestuursrechtelijke handhaving hiervan ligt bij de NVWA.

Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant

2020-07-1415:13

Uit watermonsters die waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel regelmatig nemen blijkt dat de waterkwaliteit in het oostelijk deel van Brabant in bepaalde gebieden achterblijft. Watermonsters laten daar een hoog gehalte aan stikstof en fosfor zien, wat duidt op te veel aan meststoffen in het water. De waterschappen gaan, samen met partners de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Omgevingsdiensten, controleren of mest op de juiste wijze wordt bewerkt en toegepast. Het niet correct toepassen kan grote effecten hebben op de waterkwaliteit.

NVWA-BuRO: voedingssupplementen met zilverkaars zijn ongeschikt voor risicogroepen

2020-07-1009:30

Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen, kinderen, patiënten met (een geschiedenis van) leveraandoeningen, patiënten die een behandeling ondergaan of hebben ondergaan voor borstkanker of andere hormoonafhankelijke tumoren en mensen die overgevoelig zijn voor de actieve bestanddelen van zilverkaars, zouden geen voedingssupplementen met zilverkaars moeten consumeren. Deze risicogroepen moeten worden gewaarschuwd voor de risico’s die kunnen samenhangen met zilverkaarsgebruik. Dat adviseert BuRO, een onafhankelijk adviesorgaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aan de minister voor Medische zorg en Sport.

4
>
 
 
 
 
E-mailen
Bellen