HACCP oplossing en meer!
JE HACCP COMPLEET DIGITAAL!

POC-controlebureau:

De NVWA heeft onze aanvraag in behandeling om POC( Privaat Orgaan Controlesysteem) controlebureau te worden. Iets wat al lang in de pen zat maar nu echt is aangevraagd. We hebben heel de controle geheel digitaal. Van je complete registratie in Hygiënecode Online. En je complete temperatuurcontrole 24/7. Je ongedierte bestrijding 24/7 en het complete digitale audit programma wat laat zien of u voldoet aan alle eisen.


Voordelen voor u als  POC-locaties

Aangemerkt worden als POC-locatie heeft de volgende voordelen:

  • U krijgt een keurmerk van ons. Daarmee toont u aan dat u aan de wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid voldoet.
  • U valt onder aangepast NVWA-toezicht.
  • U krijgt het stempel ‘voldoet’ als NVWA inspectieresultaten openbaar maken. Voorwaarde is dat u valt onder bepaalde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling volgens de Kamer van Koophandel) genoemd in de Gezondheidswet.

Voorwaarden om een POC-locatie te worden

U kunt aangemerkt worden als POC-locatie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode; u heeft geen eigen HACCP-plan of een zelfbedachte aanvulling daarop. En werkt digitaal met Hygiënecode Online.
  • U heeft geen EG-erkenning; voor erkende bedrijven geldt een ander soort toezicht.
  • U levert meer dan 50 procent rechtstreeks aan de consument.

Wij zijn nu in gesprek en zijn nu verder ons beleid aan het aanpassen voor de volgende stap. Ons bedrijf word ook uit gebreid met verschillende functies. (sollicitaties zijn welkom) Samen willen we werken aan voedsel veiligen bedrijven. Met de ondernemers die voedsel veiligheid het een onderdeel vinden van hun KWALITEIT!

Wie wil er nu al meer info?  Of wil samen met ons de stappen gaan zetten naar een VEILIG BEDRIJF? Mail ons uw gegevens en we gaan samen aan de slag.

NVWA - Nieuwsberichten

https://www.nvwa.nl/

Nieuwsberichten op NVWA

NVWA publiceert handboek Nieuwe voedingsmiddelen

2020-11-1813:57

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Nieuwe voedingsmiddelen samengesteld en gepubliceerd. Het handboek is vooral bedoeld voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zij hieromtrent hebben. In het handboek wordt onder andere aandacht besteed aan wat een nieuw voedingsmiddel is, de Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van nieuwe voedingsmiddelen, de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen en het interventiebeleid van de NVWA. Ook komen enkele specifieke nieuwe voedingsmiddelen aan bod zoals insecten, kweekvlees en levensmiddelen die bestaan uit technisch vervaardigd nanomateriaal. Het handboek is te raadplegen via de site van de NVWA.

NVWA: monstername Salmonella moet ook tijdens vogelgriep-uitbraken doorgaan

2020-11-1810:48

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst pluimveehouders er op dat de officiële monstername in het kader van het Europese Nationaal Controle Programma Salmonella ook tijdens uitbraken van vogelgriep door moet gaan. De monstername wordt in opdracht van de NVWA uitgevoerd door het bedrijf C-mark B.V.

ILT en NVWA letten scherp op productie en handel corona-desinfectiemiddelen

2020-11-1805:05

Door de coronapandemie is er grote behoefte aan desinfectiemiddelen voor de zorg en andere professionele sectoren. Handdesinfectiemiddelen zijn biociden en moeten een toelating hebben. Dankzij tijdelijke vrijstellingen van het ministerie van IenW voor de productie en het op de markt brengen van deze middelen op basis van alcoholen, kunnen bedrijven relatief makkelijk in dat gat in de markt springen. Zo begonnen onder meer een ijsfabriek en een aantal drankproducenten dit voorjaar met het maken van handdesinfectiemiddelen voor de bestrijding van COVID-19. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben de afgelopen maanden scherp gekeken of deze producten voldoen aan de veiligheidseisen en veilig geproduceerd worden.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Terwolde

2020-11-1315:25

In Terwolde (gemeente Voorst, provincie Gelderland) is bij een eendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat daar om circa 20.000 eenden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Terwolde liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 13 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Inspecties gewasbescherming akkerbouw- en groenteteelt: vooral overtredingen in praktijk

2020-11-1211:19

Telers die buiten in de volle grond akkerbouw- en groentegewassen verbouwen gebruiken in overgrote meerderheid alleen toegestane gewasbeschermingsmiddelen en houden zich over het algemeen redelijk goed aan de bijbehorende administratieve verplichtingen. Tegelijkertijd zien inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij inspecties in het veld dat de regels voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk een stuk minder goed worden nageleefd. Vooral het niet of niet goed toepassen van de voorgeschreven drift reducerende technieken, is een punt van zorg. Dat blijkt uit een overzicht van de inspecties die de NVWA in 2019 bij deze telers heeft uitgevoerd.

2
 
 
 
 
E-mailen
Bellen