HACCP oplossing en meer!
JE HACCP COMPLEET DIGITAAL!

POC-controlebureau:

De NVWA heeft onze aanvraag in behandeling om POC( Privaat Orgaan Controlesysteem) controlebureau te worden. Iets wat al lang in de pen zat maar nu echt is aangevraagd. We hebben heel de controle geheel digitaal. Van je complete registratie in Hygiënecode Online. En je complete temperatuurcontrole 24/7. Je ongedierte bestrijding 24/7 en het complete digitale audit programma wat laat zien of u voldoet aan alle eisen.


Voordelen voor u als  POC-locaties

Aangemerkt worden als POC-locatie heeft de volgende voordelen:

  • U krijgt een keurmerk van ons. Daarmee toont u aan dat u aan de wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid voldoet.
  • U valt onder aangepast NVWA-toezicht.
  • U krijgt het stempel ‘voldoet’ als NVWA inspectieresultaten openbaar maken. Voorwaarde is dat u valt onder bepaalde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling volgens de Kamer van Koophandel) genoemd in de Gezondheidswet.

Voorwaarden om een POC-locatie te worden

U kunt aangemerkt worden als POC-locatie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode; u heeft geen eigen HACCP-plan of een zelfbedachte aanvulling daarop. En werkt digitaal met Hygiënecode Online.
  • U heeft geen EG-erkenning; voor erkende bedrijven geldt een ander soort toezicht.
  • U levert meer dan 50 procent rechtstreeks aan de consument.

NVWA - Nieuwsberichten

https://www.nvwa.nl/

Nieuwsberichten op NVWA

Regels dierenwelzijn en voedselveiligheid goed nageleefd tijdens Offerfeest 2020

2020-08-0507:57

De regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn over het algemeen goed nageleefd tijdens het Offerfeest. Eén slachterij is tijdelijk stilgelegd omdat er niet hygiënisch genoeg gewerkt werd. Ook troffen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en politie op 2 boerenbedrijven illegaal geslachte schapen aan.

NVWA: dierenwelzijn en diergezondheid pluimvee blijft aandachtspunt

2020-08-0409:19

Het naleven van de regels voor dierenwelzijn bij vleeskuikens en het opvolgen van de daaraan gekoppelde administratieve verplichtingen door vleeskuikenhouders en andere pluimveehouders is een punt van zorg. Dat blijkt uit een overzicht van alle dierenwelzijns- en diergezondheidsinspecties die inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2019 hebben uitgevoerd bij verschillende pluimveebedrijven in Nederland. Om naleving van de regels door pluimveehouders te bevorderen, zet de NVWA het toezicht door middel van bedrijfsinspecties, administratieve handhaving en controles op slachthuizen de komende jaren voort.

Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt

2020-08-0308:35

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Mogelijke eisen VK voor Xylella fastidiosa na 31-12-2020

2020-07-3006:15

De tijdelijke eisen voor Xylella fastidiosa (Xf) die het VK per 21 april 2020 heeft ingesteld, en die bij besluit van de Europese Commissie per 20 juni 2020 weer zijn ingetrokken, zullen vermoedelijk na de brexit-overgangsperiode op 31-12-2020, weer van kracht worden. Onduidelijk is nog of de eisen op dat moment hetzelfde zullen zijn als de eisen die per 20 juni 2020 zijn ingetrokken, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gelijk zullen zijn aan de eisen die het VK in het voorjaar van 2020 heeft gecommuniceerd.

Schapen en geiten vaccineren tegen Q-koorts voor 1 augustus 2020

2020-07-2911:14

Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2020 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts en deze vaccinaties te registreren in het I&R-systeem. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd.

4
>
 
 
 
 
E-mailen
Bellen