HACCP oplossing en meer!
JE HACCP COMPLEET DIGITAAL!

POC-controlebureau:

De NVWA heeft onze aanvraag in behandeling om POC( Privaat Orgaan Controlesysteem) controlebureau te worden. Iets wat al lang in de pen zat maar nu echt is aangevraagd. We hebben heel de controle geheel digitaal. Van je complete registratie in Hygiënecode Online. En je complete temperatuurcontrole 24/7. Je ongedierte bestrijding 24/7 en het complete digitale audit programma wat laat zien of u voldoet aan alle eisen.


Voordelen voor u als  POC-locaties

Aangemerkt worden als POC-locatie heeft de volgende voordelen:

  • U krijgt een keurmerk van ons. Daarmee toont u aan dat u aan de wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid voldoet.
  • U valt onder aangepast NVWA-toezicht.
  • U krijgt het stempel ‘voldoet’ als NVWA inspectieresultaten openbaar maken. Voorwaarde is dat u valt onder bepaalde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling volgens de Kamer van Koophandel) genoemd in de Gezondheidswet.

Voorwaarden om een POC-locatie te worden

U kunt aangemerkt worden als POC-locatie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode; u heeft geen eigen HACCP-plan of een zelfbedachte aanvulling daarop. En werkt digitaal met Hygiënecode Online.
  • U heeft geen EG-erkenning; voor erkende bedrijven geldt een ander soort toezicht.
  • U levert meer dan 50 procent rechtstreeks aan de consument.

NVWA - Nieuwsberichten

https://www.nvwa.nl/

Nieuwsberichten op NVWA

Interventiebeleid NVWA herzien voor dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en I&R

2020-08-2409:00

Het specifieke interventiebeleid voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en identificatie en registratie van dieren (I&R) is herzien. In het interventiebeleid staat hoe de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) handelt bij het vaststellen van een overtreding. Het nieuwe interventiebeleid geldt vanaf 1 september 2020.

Beroepsvisser betrapt met illegale mosselvangst

2020-08-2117:56

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) hebben samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de kustwacht een beroepsvisser betrapt op illegale mosselvisserij in de Voordelta. De Voordelta, de ondiepe zee voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, is een natuurbeschermingsgebied waar niet op mosselen gevist mag worden.

NVWA betrapt kotter op vissen met illegaal tuig

2020-08-2011:56

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op woensdag 19 augustus 2020 een kotter op de Noordzee betrapt op het vissen met verboden vistuig. Het verboden vistuig is in overleg met een officier van justitie in beslag genomen. Tegen de schipper wordt proces-verbaal opgemaakt.

Import van citroenen en sinaasappels uit Argentinië per 16 augustus 2020 verboden

2020-08-1413:31

De EU heeft op 13 augustus door middel van een spoedprocedure besloten tot een tijdelijk verbod op import van (verse vruchten van) citroenen (Citrus limon) en sinaasappels (Citrus sinensis) uit Argentinië. Het verbod gaat in op 16 augustus en loopt tot en met 30 april 2021.

NVWA intensiveert controles op handel in ivoor

2020-08-0611:05

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start met intensieve controles bij beroepsmatige verkopers van (voorwerpen van) ivoor als antiquairs en veilinghuizen. In Nederland zijn de afgelopen jaren de regels rondom de handel in ivoor verscherpt. Ivoor mag alleen verhandeld, geruild of weggegeven worden met een ontheffing in de vorm van een EU-certificaat. Er geldt een uitzondering voor antiek ivoor. Dat moet dan wel bewerkt zijn en aantoonbaar legaal zijn verkregen voor 3 maart 1947. Dit kan een aanbieder aantonen met een deskundigenverklaring.

3
 
 
 
 
E-mailen
Bellen